Vinice

Vinice společnosti leží ve viničních tratích na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích Českého středohoří v katastrálním území tří vinařských obcí Litoměřické podoblasti vinařské oblasti Čechy:

  • Vinice

  • Velké Žernoseky

Vinice ve Velkých Žernosekách se tyčí nad klikatící se řekou Labe, která odráží na vinice sluneční paprsky a přispívá tím k výjimečnosti této lokality. Lokalita je vyjímečná i svými různorodými půdně-geologickými podmínkami, kdy je zde možné nalézt mimo tradiční opuky i různé břidlice nebo pískovce. Viniční tratě mají tradiční historické názvy: Kostelní, Mariánská, Malá Vendule a Velká Vendule. Kromě viniční tratě Kostelní byly ostatní tratě v minulém století zterasovány. Odrůdovou skladbu tvoří Müller-Thurgau, Mopr, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.

  • Vinice

  • Lovosice - Pod Lovošem

Pro mnohé je překvapením, že v katastru obce Lovosice, která je spojována spíše s chemickým průmyslem, je také pěstována réva vinná. Na viniční trati Pod Lovošem jsou pěstovány ve starších i novějších výsadbách odrůdy Müller-Thurgau, Mopr, Ryzlink rýnský, Tramín, Rulandské šedé, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Dornfelder a Pinot Noir.

  • Vinice

  • Žalhostice - Nad školou

Část viniční tratě Nad školou, na které naše firma i dnes pěstuje révu vinnou, dříve sloužila jako pokusná vinice pro bývalou Šlechtitelskou stanici vinařskou Velké Žernoseky, předchůdce Žernoseckého vinařství s.r.o. Jedná se o naši nejmenší vinici a současně vinici s v průměru nejmladší výsadbou. Dnes jsou zde pěstovány odrůdy Tramín, Rulandské bílé a také interspecifické odrůdy Solaris, Johanniter a Savilon.