Pravidelné akce

Firma Žernosecké vinařství se účastní pravidelných vinařských akcích ve Velkých Žernosekách, jejichž bližší popis si můžete přečíst níže. Termíny blížících se akcí jsou vždy uvedeny v aktualitách.

Žernosecké vinobraní

Již tradiční oslava sklizně vína se koná ve Velkých Žernosekách vždy koncem měsíce září. Naše firma v rámci těchto oslav prodává v pátek v zahradním domku v našem areálu burčák, v sobotu pak v zahradním domku burčák a lahvová vína a dále také burčák a sudová vína ve stánku umístěném ve vjezdu do areálu Žernoseckého vinařství. Vzhledem k náročnosti zajištění hladkého průběhu prodeje vína a burčáku není v době konání Žernoseckého vinobraní možná prohlídka historických sklepů ani degustace v zámeckých prostorách, stejně tak není možné parkovat ve firemním areálu. Více informací o Žernoseckém vinobraní můžete najít na webových stránkách obce Velké Žernoseky.

Žernosecký košt

Tato akce vznikla jako podpora pro drobné malovinaře, kteří zde prezentují svá vína a ti nejlepší za ně dostávají i ceny, hlavním organizátorem akce je Mikroregion Porta Bohemica . Vzhledem k velikosti naší firmy se Žernoseckého koštu přímo neúčastníme, ale po dobu jeho konání je možné ochutnat a případně také zakoupit naše vína v zahradním domku v areálu Žernoseckého vinařství. Naši zaměstnanci jsou také součástí hodnotící komise pro výběr nejlepších vín.